1. Hem
  2. /
  3. Våra tjänster

Våra tjänster

Rengöring av lastutrymmen

Tiger Marine and Services har det största och mest effektiva teamet för att hantera rengöringsarbeten av lastutrymmen i Mellanöstern. Vi har viktig erfarenhet som gör att vi kan ta oss an utrymmen från den smutsigaste till renaste lasten

Blästring och målning

Tiger Marine and Services hanterar sprängnings- och målarjobb inom olika områden som Lasthållare, Däck, Överbyggnad, Skrov och Insidan av Tankar

Rengöring av tank

Tankrengöring är en åtgärd utan kompromisser. Det kräver säkerhet och erfaren personal för att genomföra sådana projekt. Vi har erfarenhet av tankrengöring med VLCC:are, Bitumen-tankar, under 20 år i Mellanöstern

Stålreparationer

Stålreparationer är en väsentlig del av en fartygsreparation. Vi har stora kunder som är mycket nöjda med våra tjänster som vi tillhandahåller dem. Vi utför stålreparationstjänster var som helst på ett fartyg

Fartygsmaterial

Tiger Marine and Services hanterar alla typer av fartygsmaterial från våra nätverk i Kina, Indien och Mellanöstern. Att leverera material i tid och bibehålla kvalitet är det svåraste i denna typ av arbete. Tiger Marine är mycket bra på detta.

Ytterligare tjänster

Tiger Marine and Services hanterar ytterligare tjänster som bortskaffande, byggnadsställningar och rengöring av rörledningar för att kunna ge en helhetslösning.
Meny